Więcej o nas - Koordynatorzy Obszarów Tematycznych


OBSZAR TEMATYCZNY
 
KOORDYNATOR UMB KOORDYNATOR PAN

  Choroby nowotworowe/mutageneza
 


  prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

 

  Cukrzyca/otyłość/genomika
 


  prof. dr hab. Adam Krętowski


  prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka

  Choroby neurodegeneracyjne
 


  prof. dr hab. Barbara Mroczko


  prof. dr hab. Maria Barcikowska-Kotowicz

  Badania doświadczalne
 


  prof. dr hab. Adrian Chabowski


  dr hab. Andrzej Ziemba

  Metabolomika/Lipidomika
 


  prof.dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

 

  Obrazowanie PET/MRI
 


  prof. dr hab. Janusz Myśliwiec


  prof. dr hab Paweł Grieb

  Choroby sercowo-naczyniowe
 


  dr hab. Karol Kamiński


  prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska
  Medycyna regeneracyjna   dr hab. Marcin Moniuszko


  prof. dr hab. Andrzej W. Lipkowski
  prof. dr hab. Barbara Łukomska
 


  Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie
 

  dr hab. Marcin Moniuszko

  prof. dr hab. Barbara Zabłocka
  Bioinformatyka/Biostatystyka
  prof. dr Tomasz Burzykowski
  dr hab. Dariusz Plewczyński
 
 
.