Contact

General information

Dział Spraw Studenckich
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pałac Branickich (parter, pok.25-26)
e-mail: dzss@umwb.edu.pl
fax: (85) 748 54 08
Dział Spraw Studenckich
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pałac Branickich (parter, pok.25-26)
e-mail: dzss@umwb.edu.pl
fax: (85) 748 54 08
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
Tel. 85 748 54 17 
 

 

 mgr Elżbieta Roszkowska
 email: elzbieta.roszkowska@umb.edu.pl

  • matters related to KNOW – Leading National Research Centre

 

 mgr Aleksandra Rutkowska
 email: aleksandra.rutkowska@umb.edu.pl

  • matters related to KNOW – Leading National Research Centre
.