Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim


Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w Języku Angielskim stwarzają unikalną możliwość dogłębnego poznania innowacyjnych wielkoskalowych technik badawczych i obliczeniowych oraz ich zastosowania w genomice, proteomice, metabolomice i immunologii. Doktoranci będą mogli brać udział w realizacji nowatorskich projektów naukowych realizowanych przy współpracy wybitnych naukowców z Centrum Badań Innowacyjnych obejmującego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Center for Statistics (CenStat), Hasselt University, Belgia; Center for Metabolomics and Bioanalysis (CEMBIO), University San Pablo-CEU, Madryt, Hiszpania; Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk.W ramach tworzonych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim zostaną wyodrębnione dwie grupy doktorantów:

Podstawy prawne:

.

Kierownik studiów:

    Obsługa bieżąca: