Trzecie spotkanie warsztatowo-seminaryjne doktorantów i promotorów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w Lipowym Moście, 3-4 czerwca 2016 r.