Sesja naukowo-sprawozdawcza doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim – 3 marca 2015 r.