Więcej o nas - Rada Programowa

  • prof. dr hab. Jacek Nikliński - Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  • prof dr hab. Andrzej Lipkowski – Dyrektor Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

  • prof. dr hab. Adam Krętowski – Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  • prof. dr hab. Barbara Zabłocka – zastępca dyrektora Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk

  • prof. dr Coral Barbas – Prorektor ds. Nauki San Pablo-CEU University

  • prof. dr Marc Aerts – dyrektor CenStat UHasselt

  • prof. dr hab. Irina Kowalska – Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  • prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku