KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej edycji konkursu wyłonione zostały trzy najlepsze jednostki naukowe w Polsce specjalizujące się w dziedzinie nauk ścisłych i trzy w zakresie nauk medycznych, które w latach 2012-2017 otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe na rozwój potencjału badawczego i kadry naukowej.

Wręczenie tych zaszczytnych wyróżnień przez Premiera RP Donalda Tuska oraz Profesor Barbarę Kudrycką - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się w dniu 12 lipca 2012 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 


Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzą jednostki:

  • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
  • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

oraz współpracujące jednostki zagraniczne:

  • Center for Statistic, Hasselt University
  • Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU