KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

Ogłoszenie o konkursie na specjalne stypendia naukowe z dotacji podmiotowej
w ramach statusu KNOW


Termin składania wniosków: 15 października 2015 r

Miejsce składania wniosków: Biuro KNOW – pokój nr 64 (II piętro, główna część Pałacu Branickich)

Kto może aplikować: Doktoranci odbywający następujące stacjonarne studia doktoranckie:

 • Środowiskowe Studia Doktoranckie w Języku Angielskim na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz  Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 • Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim,
 • Studia Doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Wymagana dokumentacja: należy dostarczyć zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej:

Rozstrzygnięcie konkursu: Ocena wniosków dokonywana jest przez Komisję Doktorancką powołaną przez Prorektora ds. Nauki w oparciu o następujące kryteria:

 • jakość naukowa projektu: 0 - 50  pkt,
 • zgodność z tematyką CBI: 0 – 10  pkt,
 • innowacyjność prowadzonych badań:  0 - 10 pkt,
 • zastosowanie technik wielkoskalowych: 0 - 10  pkt,
 • potencjał naukowy kandydata:  0 - 10 pkt,
 • aktywność w pozyskiwaniu środków spoza UMB, na finansowanie badań naukowych:  0- 10 pkt.

Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć w Regulaminie przyznawania stypendiów KNOW.


Wyniki konkursu:

 


Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej edycji konkursu wyłonione zostały trzy najlepsze jednostki naukowe w Polsce specjalizujące się w dziedzinie nauk ścisłych i trzy w zakresie nauk medycznych, które w latach 2012-2017 otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe na rozwój potencjału badawczego i kadry naukowej.

Wręczenie tych zaszczytnych wyróżnień przez Premiera RP Donalda Tuska oraz Profesor Barbarę Kudrycką - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się w dniu 12 lipca 2012 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 


Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzą jednostki:

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

oraz współpracujące jednostki zagraniczne:

 • Center for Statistic, Hasselt University
 • Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU